گلاب

جدول مشخصات محصول

نام محصول:

گلاب

وزن: 430cc و 300cc
جنس بسته بندی: شیشه
ماندگاری: دو سال پس از تاریخ تولید
توضیحات: این محصول در سه رده کیفی A و B و C با غلظت های متفاوت تولید می شود.