چکمه-صنعتی

چکمه صنعتی

چکمه صنعتی قابل استفاده برای باغبانی و… در رنگ مشکی با زیره به رنگ زرد