پوتین-ایمنی-عایق-برق

پوتین ایمنی عایق برق

پوتین ایمنی عایق برق با رویه چرم طبیعی و زیره pu در سایز های 38 تا 48 و به رنگ مشکی