پوتین-کاپدار

پوتین کاپدار

پوتین کاپدار با رویه چرم طبیعی و زیره pu در سایز های 40 تا 47 و به رنگ مشکی