کشمش-آفتابی

کشمش آفتابی

کشمش آفتابی ، کشمشی مقوی به رنگ قهوه ای