چکمه-کشاورزی-سفید

چکمه کشاورزی سفید

چکمه کشاوزی سفید، ماده تشکیل دهنده pvc در سایز های 40 تا 44 و به رنگ سفید