سرکه

سرکه

سرکه ای صنعتی سفید و قرمز در اندازه های مختلف