شرکت پیکما

picma

شرکت پیکما (پیشگامان کفش منتخب ایران) بعنوان اولین برند مشترک و اولین کنسرسیوم صادراتی صنعت کفش کشور در سال 1391 به ثبت رسید. خانواده پیکما متشکل از 10 واحد تولیدی بزرگ و فعال این صنعت در سطح کشور می باشد که در زمینه ی تولید انواع پایپوش های E.V.A., P.U., و P.V.C. فعالیت دارند.

شرکت مدیریت صادرات سحاب همکاری خوبی را با این مجموعه در حوزه های صادرات محصولات این برند مشترک به سایر کشورها مانند تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان داشته است.