درباره ماabout

 شرکت مدیریت صادرات سحاب به منظور برطرف کردن نیاز واحدهای تولید و صنعتی و انجام امور مربوط به صادرات از جمله بازاریابی، دریافت سفارش و ارسال محصول این واحدها فعالیت خود را آغاز نموده است.

شركت مديريت صادرات يكي از انواع واسطه هاي صادراتي Export intermediaries است كه براي كمك به بنگاههاي اقتصادي در جهت ورود به بازارهاي جهاني ايفاي نقش مي كند.اين شركتها بسته به شرايط و نياز مي توانند مديريت تمام يا بخشي از فعاليتهاي صادراتي بنگاههاي كوچك و متوسط را بعهده بگيرند .
این نوع شرکت ها يك شركت كاملاً مستقل مي باشد كه مانند يك دپارتمان انحصاري فروش صادراتي براي صادركننده ها عمل مي كند. يك شركت مديريت صادرات يك قرارداد رسمي، جهت مديريت امر صادرات شركتها با آنها مي بندد در بعضي موارد نمايندگي تمام محصولات خط توليد آنها را مي پذيرد . معمولا آن ها حق انحصاري فروش در تمامي بازارهاي خارجي را دارد.  شركت مديريت صادرات خدمات را در راستاي شناسايي و انگيزش تقاضاي بازارهاي بين المللي وهمچنين نحوه پردازش و پاسخ صحيح به تقاضاي بازارهاي خارجي و به عبارتي تسهيل تجارت خارجي به بنگاههاي توليدي – صادراتي ارائه مي دهد كه در نتيجه بنگاههاي اقتصادي از ورود به بازارهاي جهاني منتفع مي شوند و شركت مديريت صادرات هم از ايجاد رابطه بلند مدت بين صادركننده و خريدار سود مي برد و حاصل آن براي كشور هم نيل به يكي از اهداف مهم توسعه يعني توسعه صادرات غيرنفتي مي باشد.

 شرکت مدیریت صادرات سحاب با داشتن تجارب موفق در حوزه های کفش، سوهان و شیرینی جات، مبلمان و مواد غذایی در کشورهای عراق، افغانستان، عمان، امارت متحده عربی، تاجیکستان و ازبکستان آمادگی لازم در جهت همکاری با واحدهای تولید به منظور ارائه خدمات صادراتی را دارد.