انجمن صنفی صنایع کفش ماشینی استان قم

anjoman-kafsh

انجمن کفش ماشینی استان قم در سال 1377 تشکیل شده است. هدف از تشکیل این انجمن پیگیری مطالبات اعضای صنعت کفش استان قم و افزایش ارتباط آن ها با نهادهای دولتی است. همچنین این انجمن تلاش های مستمری را در زمینه توسعه بازار واحدهای صنعتی خود می نماید. در همین راستا شرکت مدیریت صادرات سحاب همکاری های گسترده ای را در زمینه توسعه صنعت و بازار اعضای آن با این انجمن داشته است و اقدام به صادرات محصولات اعضای آن به سایر کشورهای هدف می نماید.