سرکه-سفید

سرکه سفید

سرکه های سفید صنعتی در سه سایز 0.5 و 2.8 و 9 کیلویی