سرکه

سرکه

سرکه های قرمز و سفید صنعتی در سایز های 450 سی سی و 4 کیلویی