سرکه

سرکه

سرکه های قرمز و سفید صنعتی در سایز 2.8 کیلویی خانواده