سرکه

سرکه

سرکه های قرمز صنعتی در سایز های 0.5 و 2.8 و 9 کیلویی